effascinato_m foto_00 foto_01 foto_02 foto_03 foto_05 foto_06 foto_08 foto_09 foto_10 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_18 foto_19 jankowianie_m kapielka1 swoja_m tenis1 towarzystwo_m
PL DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-06-14

XXIX sesja Rady Gminy i Miasta Raszków

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 28 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016:
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,
  • przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok,
  • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
  • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,
  • przedstawienie opinii komisji w odniesieniu do wykonania budżetu,
  • dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn."Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Bugaj i Koryta,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na których zamieszkują mieszkańcy.
  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Wolne głosy.
  3. Zamknięcie posiedzenia.
 
Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, woj. wielkopolskie
tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65, email: kancelaria@raszkow.pl, http://www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610, Regon: 000530436
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x