AKTUALNOŚCI Drukuj

Nabór wniosków do Nagrody Burmistrza

Herb Gminy i miasta Raszków na tle osoby podpisującej dokumenty
07 sierpnia 2023

Ruszył nabór wniosków do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za wyniki sportowe.

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza, a zarazem zaprasza do składania wniosków w sprawie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody indywidualne w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane są wyróżniającym się

w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których terenem działania jest Gmina i Miasto Raszków tj.: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom gminnych jednostek kultury i oświaty i innym, jeśli spełniony został jeden z poniższych kryteriów:

 1. jest mieszkańcem Gminy i Miasta Raszków,
 2. terenem działania jest Gmina i Miasta Raszków.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

 1. Rady Sołeckie i Rada Osiedla,
 2. Komisje Rady Gminy i Miasta Raszków,
 3. Organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury,
 4. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków,
 5. Jednostki kultury i oświaty z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Wypełniony wniosek wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną (stanowiący załącznik do uchwały) należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, w terminie nie później niż do 30 września 2023 roku w oparciu o osiągnięcia w poprzednich 12 miesiącach. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do dnia 31 października 2023 roku.

 


 

Nabór wniosków do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za wyniki sportowe
 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza, a zarazem zaprasza do składania wniosków w sprawie nagród Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za wyniki sportowe. Podstawą do przyznania nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków za osiągnięte wyniki sportowe jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

 1. dyscyplina sportowa uprawiana przez zawodnika musi być dyscypliną mającą znaczenie dla Gminy i Miasta Raszków: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, biegi na orientację, sporty walki, kolarstwo, lekkoatletyka, tenis stołowy, sporty motorowe i inne,
 2. zawodnik musi być mieszkańcem Gminy i Miasta Raszków,
 3. zawodnik musi być zrzeszony w klubie sportowym,
 4. zawodnik spełnia jedno z kryterium z  następujących kryteriów, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe:
 1. nagroda za zajęcie od I do III miejsca, indywidualnie lub drużynowo, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 2. wyróżnienie za zajęcie od IV do X miejsca indywidualnie lub drużynowo, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.

 

Przyznawanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe należy do kompetencji Burmistrza Gminy i Miasta Raszków i stanowi wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników biorących udział we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej w Gminie i Mieście Raszków.

 

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Raszków lub na wniosek złożony przez niżej wymienione podmioty:

 1. Rady Sołeckie i Rada Osiedla
 2. Komisje Rady Gminy i Miasta Raszków,
 3. Organizacje pozarządowe,
 4. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków,
 5. Zarządy klubów sportowych

 

Wypełniony wniosek wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną (stanowiący załącznik do uchwały) należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, w terminie nie później niż do 30 września 2023 roku w oparciu o osiągnięcia w poprzednich 12 miesiącach. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do dnia 31 października 2023 roku

Autor: Mateusz Pluta
Powrót