Przyjęcia interesantów Drukuj

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 1000 do 1600

Zastępca burmistrza przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 1000 do 1600

Przewodniczący rady przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.