AKTUALNOŚCI Drukuj

Szkolenie kulinarne dla seniorów

Szkolenie kulinarne dla seniorów
14 września 2023

W dniach 8-9 września 2023 r. w  świetlicy w Moszczance odbyło się szkolenie dla seniorów uczestniczących w projekcie "Piecki czy gomółki? Patriotyzm kulinarny jako forma szacunku dla dziedzictwa kulturowego".

Tematem spotkania, które prowadziła Anna Rumińska, były rola tradycji kulinarnych i rolniczych, listy produktów tradycyjnych i historycznych, zrównoważona konsumpcja na rzecz ochrony zdrowia i bioróżnorodności oraz łagodzenia skutków negatywnych zmian klimatu. Elementem szkolenia była także nauka tłoczenia na potrzeby uczestników projektu olejów do potraw oraz bruszenia (mielenia) zboża na mąkę do wypieków i fermentacji przy użyciu zakupionych do tego celu urządzeń: elektrycznego młynka żarnowego do zboża oraz tłoczni olejów. W przyszłości planowane jest udostępnianie tych urządzeń beneficjentom, aby przedłużyć skuteczność projektu i wdrożyć poznane praktyki kulinarne w życie społeczności lokalnej.

Podczas szkolenia wykonane zostały podpłomyki na liściach kukurydzy, z kilku różnych archaicznych zbóż: jęczmienia, prosa, gryki, żyta krzycy i pszenicy orkiszowej. Celem szkolenia była zmiana nawyków żywieniowych, zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu dawnych technik kulinarnych i rolniczych oraz wdrożenie ich trwale w codzienność.


Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

 

 

 

 

Autor: Ilona Szczucka
Powrót