AKTUALNOŚCI Drukuj

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM
03 listopada 2023

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego IMGW-PIB w Poznaniu Miejsko-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raszkowie ostrzega przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć prędkość do 100km/h. Apelujemy o ostrożność.

Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Prawdopodobieństwo: 75%
Ważne: od godz. 21:00 dn. 03.11.2023 do godz. 02:00 dnia 04.11.2023
Przebieg: Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. 

Źródło: IMGW-PIB 

Miejsko-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Gminy i Miasta Raszków o:

⦁    sprawdzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych (stan przytwierdzenia, ruchome elementy);
⦁    usunięcie z parapetów, balkonów, obejścia wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie;
⦁    zabezpieczenie okien i drzwi;
⦁    zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz budynków inwentarskich;
⦁    zabezpieczenie zastępczego oświetlenia;
⦁    naładowanie telefonów komórkowych, w związku z możliwością przerw w dostawach energii elektrycznej;

PODCZAS WICHURY zalecamy:
⦁    nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne;
⦁    jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia;
⦁    nie zatrzymuj się pod drzewami, wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru;
⦁    zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

PO WICHURZE:
⦁    poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
⦁    pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej pomocy;
⦁    uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać;
⦁    zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej;
⦁    wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.

Autor: Ilona Szczucka
Powrót