AKTUALNOŚCI Drukuj

Pięknieją gminne zabytki

Pięknieją gminne zabytki
02 lutego 2024

Ponad 1,8 mln zł wesprze remonty przeprowadzone w obiektach zabytkowych na terenie Gminy Raszków. Właśnie dobiegły końca prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz w kościele pw. św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym.

Przeprowadzenie prac na tak szeroką skalę jest możliwe dzięki środkom w wysokości 1 mln 850 tys. zł, pozyskanym przez Gminę i Miasto Raszków na renowację zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W lipcu i wrześniu ubiegłego roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak złożył wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i renowacyjnych w zabytkowych obiektach, które znajdują się na terenie gminy. We wnioskach przewidziano realizację siedmiu zadań za łączną kwotę 1.852.200,00 zł.

POGRZYBÓW

Dawny blask odzyskała świątynia w Pogrzybowie w której zakończyły się właśnie prace za kwotę prawie 520 tys. zł. W ramach zadania odnowiono cztery boczne ołtarze, ambonę, zabytkową chrzcielnicę, ściany wewnętrzne świątyni oraz 4 zabytkowe nagrobki znajdujące się na terenie parafii - 2 na cmentarzu przykościelnym i 2 na cmentarzu parafialnym. W poprzednich latach Gmina wsparła kwotą 130 tys. zł  remont dachu świątyni i remont ołtarza głównego.

 

JANKÓW ZALEŚNY

W kościele w Jankowie Zaleśnym za kwotę 9.800,00 zł  renowacji i pracom konserwatorskim poddano obraz św. Józefa. W poprzednich latach z gminnego budżetu dofinansowano w kwocie 120 tys. zł wykonanie zewnętrznej elewacji kościoła.

 

Pozyskane w 2023 roku środki będą przeznaczone na kolejne zadania, które będą zrealizowane w roku bieżącym:

 

KORYTA - kwota 147 tys. zł – zakres prac:  konserwacja i renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym w Korytach. W ostatnich latach za  kwotę 168 tys. zł z budżetu Gminy i Miasta Raszków wykonano w tym kościele prace restauratorskie i konserwatorskie ołtarza głównego, rzeźby krucyfiksu procesyjnego, dwóch ołtarzy bocznych oraz ołtarzyka przyściennego.

RASZKÓW -  kwota 637 tys. zł pozwoli na przeprowadzenie prac w raszkowskiej świątyni. W projektach przewidziano prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła w obrębie ścian, sklepień i drewnianej podłogi. Ponadto przeprowadzone zostaną także prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie.  Odrestaurowane zostaną: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambona  oraz chrzcielnica. Na wykonanie tego zadania została już podpisana umowa z wykonawcą. Planowany remont zostanie przeprowadzony w tym roku. W poprzednich latach środki w wysokości 130 tys. zł, przekazane przez gminę w ramach dotacji zostały przeznaczone na przeprowadzenie remontu zabytkowych organów piszczałkowych w raszkowskim kościele.

 

RASZKÓW - kwota 343 tys. zł pozwoli na  odrestaurowanie budynku strażnicy przy ul. Pleszewskiej – odtworzenie tynku, renowacja elewacji, odtworzenie i wymiana dachu, odtworzenie stolarki drzwiowej,

RASZKÓW - kwota  196 tys. zł – zakres prac: modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Pleszewskiej i Kościuszki

Pieniądze, które otrzymała nasza Gmina z programu rządowego pozwolą nam na ocalenie zabytków i przekazanie ich następnym pokoleniom. Bez nich i Gmina i parafie musiałyby odłożyć renowację zabytków na kilka etapów, a ich realizacja trwałaby o wiele dłużej – powiedział burmistrz Jacek Bartczak.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Gmina przeprowadziła remonty zabytków za około 11 mln zł. Za kwotę tę: przebudowano Ratusz na raszkowskim rynku, przywracając mu pierwotną, historyczną formę, odrestaurowano pałac Karnkowskich - Niemojowskich w Przybysławicach, przeprowadzono również remont zabytkowych ruin z XVII wieku w Skrzebowej, odrestaurowano zabytkową chrzcielnicę i feretron w skrzebowskim kościele, a ponadto zrealizowano wspomniane wcześniej prace w wielu kościołach na terenie Gminy.

Fotografie w galerii przedstawiają wykonane do tej pory prace.

Autor: Ilona Szczucka
Powrót