AKTUALNOŚCI Drukuj

Znowu wywozili młodożeńcowe (w Warszawie)

Znowu wywozili młodożeńcowe (w Warszawie)
13 lutego 2024

W sobotę 10 lutego 2024 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyły się "Zapusty z potańcówką". Jedną z atrakcji wydarzenia było "Wywożenie młodożeńcowych" w wykonaniu zespołu teatralnego działającego przy KGW Moszczanka.

Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć to widowisko nawiązujące do dawnej wielkopolskiej tradycji przyjmowania do grona gospodyń zamężnych w ostatnim roku kobiet, co odbywało się w ostatnie dni karnawału. Po spektaklu kapela dudziarska "Swojacy" przygrywała podczas warsztatów tańców wielkopolskich, po których odbyła się potańcówka w rytm ludowej muzyki z różnych regionów Polski. O jedzenie dla uczestników wydarzenia zadbały m.in. panie z KGW Moszczanka.

"Wywożenie młodożeńcowych" w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczance zostało zaprezentowane już 11 razy, w tym dwukrotnie w Warszawie. Zostało także kilka razy nagrodzone, m.in. podczas Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie na Lubelszczyźnie oraz podczas Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski w Brzezinach. 

Autor: Ilona Szczucka
Powrót