AKTUALNOŚCI Drukuj

LXX sesja Rady Gminy i Miasta Raszków

Herb Gminy i miasta Raszków na tle osoby podpisującej dokumenty
22 lutego 2024

LXX sesja Rady Gminy i Miasta Raszków odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w Pałacu w Przybysławicach.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/288/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w obrębie Skrzebowa,
  3. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki,
  4. w sprawie zmian budżetu na 2024 rok,
  5. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne głosy.
 10. Zamknięcie obrad.
Autor: Mateusz Pluta
Powrót