AKTUALNOŚCI Drukuj

Wybory sołtysów - zmiana harmonogramu spotkań

Herb Gminy i miasta Raszków na tle osoby podpisującej dokumenty
10 lipca 2024

Przedstawiamy nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami. Zmianie uległy terminy w sołectwach Jaskółki i Głogowa.

W  związku z  prośbą   Rady  Sołeckiej  i organizacji   działających   na terenie  miejscowości Jaskółki   termin  zebrania mieszkańców mającego na celu wyłonienie samorządu sołectwa został zmieniony z dnia 16 lipca 2024 r. godz. 17:00  na dzień 3 września 2024 r. godz. 17:00.

W  związku z  prośbą   Sołtysa  miejscowości  Głogowa   termin   zebrania mieszkańców   mającego  na  celu  wyłonienie  samorządu  sołectwa  został  zmieniony z  dnia 22 lipca  2024 r. godz. 17:00  na  dzień 3 września 2024 r. godz. 19:00.

 

 

Zarządzenie  Nr  0050.62.2024

Burmistrza  Gminy i Miasta  Raszków

z  dnia 9  lipca 2024  r. 

 

w sprawie   zmiany   zarządzenia Nr  0050.59.2024 Burmistrza  Gminy i Miasta  Raszków  
z  dnia 1  lipca 2024  r.  w sprawie   zarządzenia   wyborów   Sołtysów/  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla,  Rad  Sołeckich/Zarządu  Osiedla,  Komisji   Rewizyjnej   na terenie    Gminy   i  Miasta  Raszków.

 

Na  podstawie   art.  36  ust. 2  ustawy z  dnia  8  marca   1990  r. ( Dz. U.  z  2024 r. poz. 609  z  póź.  zm.)  oraz   rozdziału VI statutów    sołectw   uchwalonych  uchwałami   Rady  Gminy  i  Miasta  Raszków z   dnia  29   maja  2008  r. ze  zmianami  zarządza  się   co  następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu  Nr  0050.59.2024 Burmistrza  Gminy i Miasta  Raszków  z  dnia 1 lipca 2024  r.  w sprawie   zarządzenia   wyborów   Sołtysów/  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla,  Rad  Sołeckich/Zarządu  Osiedla ,  Komisji   Rewizyjnej   na terenie   Gminy  i  Miasta  Raszków  zmienia się  załącznik  nr 1 do  zarządzenia -   harmonogram.

Zmiana  dotyczy  sołectwa Jaskółki i  Głogowa.

 

§ 2.

Postanowienia Burmistrza podlegają wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń   poszczególnych  sołectw.

 

§  3. 

Zarządzenie   wchodzi w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

 

  Burmistrz            

Gminy i Miasta   Raszków 

                                                                                                     /-/ Jacek   Bartczak     

 

Załącznik 1   

do  zarządzenia   Nr 0050.62.2024

 Burmistrza   Gminy i Miasta   Raszków 

 z  dnia  9 lipca 2024 r.  

 

NOWY harmonogram  zebrań

 

8 lipca:     17:00 - Grudzielec, 19:00 - Grudzielec Nowy

9 lipca       17:00- Moszczanka, 19:00 -  Skrzebowa

10 lipca     19:00- Koryta

11 lipca     17:00- Ligota,    19:00- Korytnica

12 lipca     17:00- Jelitów,    19:00- Rąbczyn

15 lipca     17:00- Józefów,  18:30- Drogosław,    20:00- Bugaj

16 lipca     19:00- Radłów

17 lipca     17:00- Pogrzybów,   19:00- Janków Zaleśny

18 lipca     17:00- Walentynów,   19:00- Niemojewiec

19 lipca     17:00- Sulisław,    19:00- Przybysławice

22 lipca     19:00- Raszków

23 lipca     17:00- Szczurawice,    19:00- Bieganin

3 września 17:00- Jaskółki,  19:00- Głogowa,

 

Załącznik do pobrania:

Postanowienia dla poszczególnych miejscowości.

 

Autor: Ilona Szczucka
Powrót